3 nyheter om bygg och renovering

Det är mycket att ha i huvudet när det kommer till renovering. Och inte bara att man ska se till så att allting blir snyggt: från design till inredning. Dessutom ska man komma ihåg att det är viktigt att ha hand om avfallen som kommer i samband med en renovering. Många är det dessvärre som inte har hand om sitt avfall och det är någonting som gör att miljön faktiskt påverkar. Därför är det viktigt att göra allt man kan för att detta ska undvikas. Bästa alternativ för en lyckad hantering av skräp och dylikt vid renovering och ombygge är att ordna med Containertjänst. Beroende på hur stor renovering du ska göra så kan du då få ett enkelt sätt att slänga ditt skräp. Mycket praktiskt.

Om du har anställt ett företag för ombygget och renoveringen är det viktigt  att du säkerställer att det är ett företag med en bra grundorganisation och som arbetar “rätt”. Annars kan det bli väldigt olönsamt i längden. På Sveriges Radio har man i ett inlägg här skrivit om hur Rot-avdraget har gjort byggbranschen renare, vilket självklart är bra. Förr var det mycket vanligt med svartjobb, vilket gjorde att den som renoverade inte hade någon försäkran för hur resultatet skulle bli. Det är intressant att se vilken vändning det har blivit i branschen tack vare rot-avdraget – men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att fortsätta kontrollera företaget du väljer att anställa ordentligt.

För 2015 är det rum vi helst vill renovera köket eller badrummet – och så har det varit länge. Detta har man skrivit om i en artikel här och där kan man även läsa om försäljningsstatistik för 2014 som är väldigt intressant. Bland annat kan vi läsa att de som främst vill renovera sina kök är medelåldersgruppen – alltså män och kvinnor i åldern 36 till 45.