Arbetsplats runt knuten

Många är det som bor bredvid stora byggarbetsplatser, och många är det som med det störs av buller och sprängningar. Då det hela tiden tas fram ny bättre teknik med dola – dynamitstavar, underlättar det både för människorna i närområdet samt för miljön.

Ny sprängteknik

Att använda sig av sprängämnen medför alltid en risk och bör tas med största allvar. Det gäller att tekniken anpassas till svenska förhållanden. Snart kommer det vara möjligt att använda sig av gift- och vibrationsfria sprängningsarbeten. I Skellefteå visas nu en teknik som ska minska vibrationer och störningen från omgivningen samt att brytningskostnaderna blir lägre. Med elektroniksprängkapslar kan man minska vibrationerna och spränga 500 hål med 800 kilo sprängämne i varje.

”Anledningen till att vibrationerna kan minskas med hjälp av elektroniksprängkapslar är att man på så sätt kan fördela samtliga laddningar i en sprängsalva och även varje individuellt borrhål, till att få sin egen unika initieringstid. Tekniken ger därmed en helt annan precision i sprängsalvan än vad som är fallet med konventionella icke-elektriska tändare.”

Låt brandkåren öva

Att låta brandkåren öva på gamla hus som ska jämnas med marken kan göra att de utvecklas och med det räddar fler liv – då kan man även säga att du varit med och hjälpt till på vägen. Både när det kommer till stora byggarbetsplatser och räddningshjälpens arbete så handlar det om att områdena behöver utvecklas konstant. Har du köpt ett litet torp med ett annat nedfallet hus på tomten, eller ett hus där du bara är ute efter marken? Istället för att ge sig på och försöka få bort huset själv kan det vara bra att låta brandkår öva på huset. Ta kontakt med din kommun om dina bygg- och rivningsplaner för att ta reda på vad som är nästa steg.

Vi bygger och bygger och de produkter som används är framtagna och upphandlade flera år framåt. Men, det gäller att fortfarande ligga i framkant. Detta för att inte förstöra kulturarv. Att ha stor koll och gedigen kunskap om berggrundsgeologi är därav en stor del när det kommer till att ha ansvar för stora byggprojekt och arbetsplatser. Ett ansvar som alla bör ta på största allvar.