Att skydda sig från Radon

Att renovera sin bostad är otroligt populärt. Ofta ser man bara till det synliga när man renoverar eller flyttar in i ett renoverat hem. Vad man bör uppmärksamma är även det som inte syns, exempelvis radon som är en luktfri osynlig gas.

blixtarRadon är inte bara en osynlig gas, utan även en luktfri gas, vilket gör den extra otrevlig om man blir utsatt för den. Denna gas finns naturligt i marken och det är när den kommer upp till ytan som den blir farlig för oss människor. Strålsäkermyndigheten skriver att det bildas så kallade radondöttrar när radonet sönderfaller, vilka är radioaktiva metallatomer och som vi andas in och med det får ner i våra lungor. Detta medför att risken för lungcancer ökar. Efter rökning är radon den största orsaken till lungcancer.

Mät för att veta

För att kunna skydda sig gäller det att man mäter i sitt hem. Som sagt finns radon naturligt i marken och hur det kommer in i våra hem är genom husgrunden, men även genom våra kranar. Ofta kan det uppstå radonläckor i samband med ombyggnationer och då är det viktigt att man är noga med att kolla om man fått någon läcka. Man mäter radon i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3), skriver Boverket. Detta betyder att 1 Bq/m3 är en atom som sönderfaller per sekund. Det finns radon i olika byggnadsmaterial, som oftast är ofarliga. Dock blev blåbetongen uppmärksammad och ansågs som olämpligt. Om man ska hållas sig till en siffra brukar Boverket rekommendera att radonhalten inte överstiger 200 Bq/m3.

Bor man i hyresrätt kan man kolla med sin hyresvärd om det gjort några mätningar på senare tid. Bor man i bostadsrätt så är det föreningen som ansvarar för mätningen och man kan då vända sig till bostadsföreningen för att där söka svar. Detta är något en ska ta på största allvar.