Blästring bra för många olika saker

Blästring, vad är det egentligen? Det är få som verkligen vet vad det innebär. Det finns många olika blästringsmetoder som är bra för olika saker. I det stora hela är det en verkstadsmetod som renar eller omformar en yta på ett miljövänligare sätt.  

Om du skulle vilja blästra något på egen hand så finns det blästringsutrustning att hyra, tillexempel från tellomaskin.se. Men då kan såklart också hyra in en kunnig aktör som gör hela jobbet åt dig. Välj det som passar bäst för det blästringsjobb du behöver utföra. Men vad kan man göra med blästring egentligen och vad är det bra för? Här följer några exempel.

Ung isblästringsföretagare

Med så kallad isblästring kan man tillexempel, kan man med kolsyreis göra rent olika saker. Det används främst inom livsmedelsindustrin men också inom pappersindustrin och går att använda för att sanera mögel. I Nwt kan man läsa om Martina som lämnade sitt jobb och startade eget inom isblästring, något som han inte ångrar. Isblästring är en ren metod för att rengöra olika material och är därav också miljövänlig.

Rengöring av antika föremål och brounderhåll

Det är verkligen en bredd inom vad blästring är bra för och kan användas till. I en artikel från Sydsvenskan kan man läsa om antikviteter, och där menar man på att många sådana som kanske hittas på vinden eller en loppis, för det otränade ögat kan se ut som skrot. Men, genom att blästra rent möbler och föremål, kan de målas eller konserveras för att behålla sin gamla charm. Och på så vis ser man också vad som är värdefullt tydligare. Även inom brounderhåll använder man blästring. Mellan Karlshamn och Kalmar repareras två broar i betong, och såhär säger en sakkunnig om det hela till SR:

”Vi ska öka livslängden på bron genom att blästra den och lägga på en matta som skyddar den från yttre påverkan. Betong har ju en begränsad livslängd”.