Boverkets rapport om taksäkerhet

Skorsten på tegeltakAtt ett tak ska vara säkert är viktigt. Taksäkerhetskommittén, som organiserar företag som har sin arbetsmiljö på tak, har föreslagit retroaktiva regler på det här området. Men vad säger Boverket i sitt svar?

Taksäkerhet är ett viktigt ämne, inte bara för plåtslagare och andra som har sin arbetsmiljö uppe på taket. Det är också viktigt för den som äger en fastighet – stor eller liten – att ha ett tak som är säkert att gå på, vare sig man själv tänker utföra arbetet eller anlita hantverkare för att göra det.

I korthet handlar taksäkerhet om att det ska finns säkra fallskydd, och fasta taksäkerhetsanordningar, på taket. Detta skriver Taksäkerhetskommittén på sin hemsida. Om det inte finns taksäkerhetsanordningar blir det exempelvis svårt att röja snö på taket, något som är aktuellt när detta skrivs. Våxnäshallen i Karlstad har tvingats stänga, p.g.a. stora mängder snö på taket, och innan kommunen snöröjare kan gå upp på taket måste taksäkerhetsanordningar monteras, skriver P4 Värmland.

Fara på taken

Taksäkerhetskommittén, som samlar företag som arbetar på tak, eller tillverkar och säljer utrustning för säkrare tak, lämnade i mars 2008 en skrivelse till Miljödepartementet. I skrivelsen framförde kommittén synpunkter på förändringar i reglerna kring taksäkerhet, och förslag på regler och åtgärder som kommittén tyckte borde införas. Det gällde bl.a. retroaktiva krav, och att göra det obligatoriskt med besiktning av taksäkerhetsanordningar.

Boverkets svar på skrivelsen är dokumentet Fara på taken, som finns att ladda ned gratis här. Rapporten innehåller konsekvensanalyser av de förslag som Taksäkerhetskommittén lämnade.

SammanfattningArbete på hustak

Boverkets svar till Taksäkerhetskommittén kan sammanfattas i två punkter:

  1. Verket rekommenderar inte införandet av retroaktiva krav för taksäkerhet.
  2. Boverket rekommenderar inte införandet av obligatorisk takkontroll.

Som grund för dessa rekommendationer anförs att bristfälliga taksäkerhetsanordningar ligger bakom mycket få olyckor. 90 % av olyckorna beror däremot på bristfälliga glidskydd. Enligt Boverkets beräkningar skulle nya regler endast kunna förhindra ungefär fem olyckor om året. Med hänsyn till detta anser Boverket att kostnaden för att införa nya krav skulle vara för stor, satt i relation till nyttan av åtgärderna.

Däremot ansåg Boverket att branscherna som utför takarbeten bör ta ett större ansvar för att kontrollera taksäkerhetsanordningarna innan arbete på taket utförs. Man vill även se en informationsinsats för att påtala vikten av att det finns glidskydd för stegar monterade. Avsaknaden av glidskydd är orsak inte bara till olyckor vid takarbete, utan även vi andra typer av arbeten, som inomhusarbeten, fasadarbeten, och byggnadsarbete.

Vilka krav som gäller idag finns att läsa här.

Taksäkerhet vid takomläggning

Funderar du på att lägga om taket på din bostad själv? Detta är ett arbete som många klarar av att göra, men det är viktigt att tänka på säkerheten. Den vanligaste tidpunkten för denna typ av arbeten är våren och sommaren, men det går egentligen att byta tak även under höst och vinter.

Det måste finnas godkända byggnadsställningar runt hela taket. Det är en bra idé att hyra dessa, för att vara säker på att de är av godkänd kvalitet. För ytterligare säkerhet bör man också använda säkerhetslinor. Du bör även tänka på att installera säkerhetsanordningar efter att det nya taket är lagt. Anordningar som kan behövas är taksteg, gångbrygga, livlinefäste eller snörasskydd.