Bra att veta för byggherrar

När man pratar om hantverkare och renovering hemma tänker många på fuskbyggare och svartjobb – trist nog för byggbranschen som helhet. Skatteverket vill ta ett rejält krafttag mot fusk och fiffel. Alla bostadsrättsföreningar ska nu skatteregistrera sina hantverkare.

building-construction-building-site-constructingDen var den 1 januari i år som regeln blev laga kraft. Alla byggherrar måste införa personalliggare när det antingen ska byggas, byggas om eller renoveras. Och detta gäller allt från kärnkraft, butiker, fastigheter samt alla bostadsrättsföreningars gemensamma utrymmen.  Att det har blivit ett krav att ha personalliggare för byggbranschen är en spegling av lagstiftningen kring hur det är ett måste att ha detsamma inom frisör- restaurang- och tvätteribranschen. Detta sedan några år tillbaka ett krav från Skatteverket för att undvika just svartjobb.

En reform i byggbranschen

I den nya lagen krävs det en liggare om byggherren bygger något där entreprenörsumman överstiger fyra så kallade basbelopp, 180 000 kronor exklusive kostnaden för moms. Liggaren ska vidare vara elektronisk och alla näringsidkare ska registreras av de som jobbar i fastigheten. I Göteborgs-Posten skrivs det om hur detta just är ett sätt för myndigheten att komma åt svartjobb inom byggnadsbranschen, och de nya reglerna gäller såväl svenska som utländska företag. Rent tekniskt kan byggherrarna använda sig av olika personalliggarsystem. Vissa har elektroniska dosor med vilka hantverkarna checkar in och ut. Andra använder mobiltelefonerna eller någon slags fast installation för personalens in- och utcheckning. Så det är olika hur man själv väljer att göra, kostnaden beror också på hur man väljer och om man dessutom kanske köper på sig någon applikation till liggaren, för många är väldigt moderna och smarta i sin konstruktion. Liggaren i sig samt kontrollerna från Skatteverket kan närmast beskrivas vara en reformation av hela byggbranschen.

I Sveriges Radio kan man läsa om konsekvenserna om man fuskar eller slarvar med liggaren. Bland annat detta:

  • Skatteverket har gjort 6 000 kontroller sedan byggreformen infördes.
  • När ett företag slarvar med personalliggaren kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift, eller böter, på upp till 25 000 kronor.
  • När det inte hjälper kan man besluta om vite, eller hot om böter – på upp till 1 miljon kronor.
  • Under det första halvåret har Skatteverket haft en mjuk linje och företagen har sluppit kontrollavgifter och viten. Men från och med den 1 juli har andra principer gällt.