Hur förberedd är du mot fukt?

Få känner till skadeverkningarna som fukt kan åsamka. Symptom som hälsoproblem av olika slag är inte ovanliga, eftersom fukt kan skapa problem med mögel. Möglet kan i sin tur ta sig in i luftvägarna och skada andningskanalerna. Det finns sätt att förebygga fukt, bland annat hur man bygger en fastighet. Man kan också installera en avfuktare hemma, och den kan man ha både proaktivt eller om det uppstått fukt.

Hur väl känner du till skadeverkningarna av fukt? Säkert har du hört att det inte är bra, men få känner till att det finns sätt att arbeta proaktivt för att slippa dyra problem senare. Vi rekommenderar Arctus Nordic som har moderna avfuktare som är anpassade till det svenska klimatet, och här skriver vi om dyra exempel på fuktskador som hade kunnat undvikas med rätt metoder.

Fukt i byggnader

I ett land med fuktigt klimat och stora skillnader i temperaturer både mellan säsonger och mellan dygn är det viktigt att bygga fuktsäkra hus. Det här är en utmaning som alla som byggt hus i Norden tampats med. Moderna hus har ofta många funktioner som på olika sätt ska avleda fukt, men även i toppmoderna byggnader förekommer fuktproblem eftersom vi har ett så pass vått klimat i Sverige.

Att åtgärda fuktproblem kan bli dyrt om fukten trängt in för djukt och orsakat stora skador. Det beror på att fukten tränger in i utrymmen som är svåra att komma åt och dessutom mycket svåra att upptäcka. Fukten kan förekomma både i bostadshus, på kontor och i förskolor och skolor, och det kan leda till dålig lukt, hälsoproblem och omfattande saneringskostnader. I kkuriren, corren och skövde nyheter kan du läsa om olika dyra fall av fukt som uppstått i skolor och förskolor. Det är med andra ord inte ovanligt utan tvärtom ett frekvent förekommande problem.

Att undvika fuktskador handlar dels om att bygga hus som har funktioner för att avvärja fukt – men det är lika viktigt att förstå att man kan avvärja fukt med moderna avfuktare. Förr var det stora anordningar, en dagens moderna avfuktare är både små och har anpassad design för att de inte ska ge ett störande intryck.