Renovera ditt träfönster

Det tidigare fornnordiska ordet vindöga blev till engelskans window. Vårt moderna ord för fönster kommer från tyskans venster – från latinets fenestra. Där vindögat var vikingarnas öppning för att leda ut rök från elden fick vi istället latinets ord för möjlighet. Det kan ses som en långsökt ingång, men poängen är att dina fönster har mer än bara en praktisk funktion.

Någonstans får man ändå köpa att ordet har makt. Och det är intressant att titta på de två skilda orden för fönster som vi i Sverige har haft. Det enda ordet; vindöga, har en praktisk funktion, medan latinets ”fenestra” har en viss filosofisk konnotation. Med den ingången kan man betrakta den rådande tudelningen i fönsterdebatten. Och fördomarna mot det gamla träfönstret är många. På Fönsterrenovering Stockholm spräcker man myten om det opraktiska gamla fönstret. Du kan visst behålla det, det gäller bara att isolera det rätt.

Renovera hellre än byt ut

Det skapar mervärde och elegans till ditt hus. Det gamla träfönstret är ett romantiskt inslag på en annars modern verklighet. Det har fått utså en hel del kritik för att det ska vara en klimatbov och energislukare. De blir ständigt utmanade av andra typer av fönster som på sätt och vis härleder oss lite till den gamla vikingafunktionen. Det gamla träfönstret är mer än bara vacker estetik, det är en filosofi i sig.

De moderna fönstren i all ära; bor man i ett nybygge kan det vara snyggt och passar bra in med omgivningen. Men att byta ut sitt gamla anrika träfönster mot ett nytt och modernt, bara för energisparandets skull, är vilset. Du kan lätt isolera ditt träfönster. Så tänk om, innan du byter, det skriver också svd.se.

”Fönstren är en viktig del av husets arkitektur. Byter man fönster förändras hela huset karaktär. Därför ska man tänka efter både en och två gånger innan man genomför ett fönsterbyte, inte bara av estetiska skäl utan också av ekonomiska eftersom husets värde kan minska om kommande köpare upplever att huset förfulats. Dessutom är det oftast billigare att renovera än att byta.” – byggahus.se

Om du vill veta hur du kan klimatanpassa ditt hem effektivt kan du prova en app som du kan läsa om i Uppsala24.se.