Riv ut det gamla innan det nya sätts in

När man ska bygga om, renovera eller bygga nytt måste man riva ut det gamla först. Ska man byta golv måste det gamla golvet bort, ska man öppna upp mellan två rum måste väggen bort osv. Det är helt naturligt att man river innan man börjar bygga nytt. Det är svårt att i många fall sätta upp över det gamla, vilket i längden inte kan se bra ut.

När man river i hus är det många saker som man måste tänka på. Oavsett om det är ett äldre hus eller ett nytt hus så måste man tänka på eldragningen. Ska man kapa av en vägg kan man inte bara börja kapa ned den utan att veta om hur elen är dragen och vilka väggar som är bärande. Därför är det klokt om man kan få hjälp med rivning så att ingenting av det går snett. Överväg därför att ta in experthjälp vid en rivning. Om ett helt hus ska rivas bör man ta in experthjälp, så att huset rivs på ett korrekt sätt.