Sanera radon med bidrag

Misstänker du att du har för höga radonhalter i ditt hem? Nu kan du ansöka om bidrag för att kunna betala för en ordentlig radonsanering – allt du behöver göra är bara att skicka ansökan till länsstyrelsen i det län fastigheten finns i.

På flera platser i Sverige är det för höga radonhalter som kräver att man utför radonsanering vilket kan kännas som en kostsam utgift. Men som tur är kan man från den 1 juli i fjol faktiskt ansöka om bidrag på upp till 50 procent av kostnaden från länsstyrelsen för att genomföra den här sortens saneringar. Maxbeloppet man kan ansöka om är dock 25 000 kronor. Varför man infört detta bidrag är för att minska hälsoproblemen som radon medför. Varje år är det exempelvis cancerfall som orsakas av just radon i bostäder, och detta vill man få bukt med.

– Väldigt många människor i Sverige påverkas av för höga radonhalter i sina bostäder. Radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år. Genom att återinföra radonbidraget och öka antalet radonsaneringar kan vi nu minska den hälsopåverkan som radonet har, säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Bra att känna till om radon

Vad som gör radon till en så stor hälsofara har att göra med att du inte känner av om halterna av radon är för höga. Radon är nämligen både osynligt och doftfritt vilket gör att man måste mäta radonhalterna för att veta om man har radon i hemmet överhuvudtaget, och gör man inte det kan man bo i ett radonhem utan att märka det förrän flera år senare då symptomen gör sig upptäckta. Viktigt att veta är dock att en sanering endast krävs om det finns mer än 200 Bq/m³ radon i inomhusluften, är den lägre är det ingen fara.

Bästa tillfället att mäta radon är från oktober till och med april då eldningsperioden är i full gång och viktigt är att mäta just i två till tre månader för att få tydliga resultat. Kortare mätningar ska endast göra vid till exempel husköp eller lite för att se huruvida bostaden är drabbad eller inte och då ska mätningen pågå under två till tio dagar minst.