Satsningar på arbetsmiljö lönar sig

Alla arbetsplatser tjänar på att förbättra arbetsmiljön. Det handlar inte bara om ergonomin, det kan även handla om färgerna på ett kontor.

Att förbättra arbetsmiljön kan handla om många saker. Det kan handla om att lägga ut
gummimatta på golvet, för att göra det möjligt att stå långa stunder utan att belasta knän och fötter. Det kan också handla om att förbättra inredningen, till exempel genom att införa en enhetlig färgskala. Färg och inredning är nämligen också en fråga om ergonomi, precis som inredaren Beatris Bertarioni säger till VLT:s Bostadspuls.

Intresset för ergonomi ökar hela tiden, säger två företagare i Dalarna som driver ett företag som säljer ergonomiska produkter. De har också ett lite ovanligt fokus: de har satsat på ergonomi för storkök. Genom att de hittat sin nisch har också kunderna hittat till dem. De säljer till hela landet, och ungefär 15 % av omsättningen kommer från export. Läs mer om firman i Dalarnas tidningar.

Ergonomi på alla områdenKontorsstolar

Ergonomi berör alla sektorer. På de flesta kontor finns idag ståbord, men på många arbetsplatser återstår mycket att göra. Dessutom forskas det mycket på ergonomi idag, och det innebär att det kommer nya rön som kan ställa de gamla uppfattningarna på huvudet. Fler och fler får också möjlighet att påverka sin arbetsmiljö på olika sätt.

På Kapareskolan i Kungsbacka har eleverna föreslagit att man ska köpa in mer ergonomiska stolar, berättar P4 Halland. En av eleverna säger till radion att samtidigt som de får lära sig om ergonomi på idrottslektionerna får de sitta på icke-ergonomiska stolar när de undervisas i andra ämnen. Utan att ta ställning i sakfrågan kan vi konstatera att det ofta är så här: på vissa områden talas det mycket om ergonomi, på andra inte. Att det talas mer om ergonomi tjänar dock alla på, även arbetsgivare.