Tips vid renovering av husfasader

Husfasader kan bestå av olika material och det gör att behovet för renovering kan vara olika. Det är viktigt att sköta om fasaden för det är husets skydd mot vind och väder. Frågan är hur du ska genomföra renoveringen och vad du behöver att tänka på innan du kavlar upp ärmarna och sätter ingång.

Om din husfasad är i relativt bra skick räcker det oftast med att tvätta rent, måla om och laga småskador. Ska du göra jobbet själv kan du hyra rätt maskin eller flera om det skulle behövas. Sköter du om en husfasad kontinuerligt, kommer den hålla betydligt längre jämfört med att du inte skulle göra det.

  • Olika typer av husfasader
  • Göra jobbet själv
  • Hur görs renoveringen?
  • Bygglov?

Olika typer av husfasader

Allt hänger på vilken typ av fasad ditt hus har och vad som ska göras i en renovering. En träfasad som är vanligast i Sverige ska exempelvis rengöras och målas. Sedan finns det putsad och tegelfasad, då putsad är vanligast av dessa och där behöver du lägga på ny puts och laga sprickor. När det gäller tegel kan det behövas fyllas på med murbruk i fogarna och teglet behöver rengöras.

Göra jobbet själv

Du behöver bestämma dig om du ska genomföra renoveringen själv eller låta en firma göra jobbet. Oavsett vilket krävs det att du har en budget och beräknar på vad renoveringen kan komma att kosta. För att kunna beräkna vad det kostar behöver du veta vad som du behöver göra i renoveringen steg-för-steg. Gör du jobbet själv hittar du mycket information på nätet.

Hur görs renoveringen?

Det är alltid bra att veta hur din renovering av husfasaden görs, även om en firma gör jobbet. Detta gör att du kan undvika misstag som kan bli dyra för dig. samtidigt som du också får reda på vad för material och utrustning du behöver inför renoveringen.

Bygglov?

Du bör kontrollera med kommunen om du behöver ansöka om ett bygglov eller inte. Ska du exempelvis byta husfärg, ha ett annat material på fasaden, nya fönster eller liknande större förändringar. Innebär detta att du kan behöva ansöka om ett bygglov innan du sätter igång.