Vikten av att renovera varsamt

Många som tar saken i egna händer och renoverar själva stöter ofta på några extra problem, detta kan vara att man använt dåligt material eller att man river i huset för mycket. Äldre hus har en behov av att behöva hanteras varsamt vid en renovering, detta för att få huset i så bra skick som möjligt utan att förstöra. Risken för ras kan exempelvis vara överhängande vid en oförsiktig renovering, det handlar såklart om vissa fall där huset är i så pass dåligt skick. Hantverkare är ofta duktiga på att vårda husen samtidigt som de rustar upp det och det kan alltid vara en bra idé att fråga om tips och råd för en framtida renovering, såhär säger hantverkare om renovering inför en byggmässa i Gävle:

De kommer att visa prov på sina specialiteter, ge goda råd och låta besökarna känna på verktyg och material. Bland annat kan man se hur det går till att renovera originalfönster, skrapa med specialskrapor och kitta, tillverka sin egen äkta rödfärg, bygga timmerbänkar, hugga en knut, måla med linoljefärg och klä om gamla möbler. Den som törs kan även prova på att smida själv.”

Aktsamhet och åtgärder

Vid en renovering är det en bra idé att införskaffa en byggställning från pluseight.se och inte använda stege som står lutad mot husväggen. Vid invärtes renovering är det en bra idé att alltid kolla upp vilka väggar som är bärande i huset, detta är riktigt viktigt då hela huset kan falla ihop som en kortlek om fel vägg tas bort. Riv inte heller allting samtidigt utan ta ett område i huset i taget, exempelvis med start i köket och när det är klart så fortsätter ni in till hall eller vardagsrum, etcetera.